Služby

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým a právnickým osobám zejména v těchto oblastech práva:

Občanské právo:

 • právnické osoby a transformační procesy podle občanského zákoníku
 • zakládání, přeměny a rušení nadací a nadačních fondů, ústavů, spolků, změny a rušení obecně prospěšných společností,  
 • problematika činnosti statutárních a kontrolních orgánů,
 • zpracování a posuzování vnitřních předpisů právnických osob (zejména spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností),
 • řešení otázek podnikání a výdělečné činnosti spolků, ústavů, nadací, nadačních fondů, obecně prospěšných společností, 
 • otázky odpovědností za škodu u spolků, ústavů, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, 
 • sepisování a posuzování uzavřených smluv, 
 • vypracování vzorových smluv podle konkrétních potřeb klienta


Občanské právo procesní 

 • zastupování před soudy
 • zastupování právnických osob v řízení před rejstříkovými soudy.


Vzdělávací služby

 • Odborné zajištění školení k problematice právnických osob dle občanského zákoníku, transformační procesy

Upozornění pro klienty

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).