Poskytli jste dar na dobrou věc? I vás se týká důležitá změna zákona podporující dárcovství v České republice

Dne 4.2.2021 nabyl účinnosti zákon č.39/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon o daních z příjmů a jehož účelem je podpořit soukromé dárcovství tím, že umožní soukromým dárcům za rok 2020 a za rok 2021 zvýhodněný daňový odpis hodnoty jejich darů od základu daně z příjmů.

Zákon je reakcí na krizovou situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID-19, kdy lze důvodně předpokládat, že dojde k poklesu financování veřejně prospěšných aktivit jak ze strany státní správy a samosprávy, tak i ze strany soukromého, firemního sektoru. Nová právní úprava má motivační charakter pro soukromé dárce, jejichž podpora je nezanedbatelnou součástí financování veřejně prospěšných aktivit.
Fyzické a právnické osoby si budou moci za rok 2020 a 2021 odečíst hodnotu darů poskytnutých na charitativní a humanitární účely, darů poskytovatelům sociálních služeb, zdravotnickým zařízením, kulturním institucím – divadlům, galeriím, muzeím, školám, darů na vědu a výzkum, ale např. i darů útulkům na ochranu zvířat a darů nejrůznějším spolkům pomáhajícím v uvedených oblastech, až do výše 30% ze základu daně z příjmů. Jedná se o zvýšení výše odečtu u fyzických osob o 15% a u právnických osob o 20%.

Podrobně viz §15 odst.1 a §20 odst.8 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č.39/2021 Sb.